Welkom

Welkom op de website van Davenschot Interim Control.

Bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf kunnen de behoefte hebben aan eenĀ  controller of een hoofd administrateur maar hebben niet voldoende werk voor een volledige baan. Heeft u behoefte aan controller deskundigheid en ondersteuning tegen aantrekkelijke tarieven? Ik ben u graag van dienst!

Ap kan u oplossingen bieden voor kwaliteitsproblemen of capaciteitsproblemen wanneer:

Uw administratie niet die informatie of rapportages levert die u nodig hebt;

 • Het beheer van debiteuren en crediteuren te wensen over laat;
 • Uw administratie achterstanden heeft en u deze weg wilt werken;
 • U door ziekte of plotseling vertrek van een medewerker met capaciteitsproblemen te kampen krijgt.

Maar ook kan Ap u van dienst zijn als:

 • Uw hoofd administratie of controller een steuntje in de rug nodig heeft;
 • U de werking van uw administratie en de procedures door wilt lichten;
 • U deskundigheid wilt inhuren bij de selectie van administratief personeel;
 • U eens met een betrouwbare en zeer discrete buitenstaander uw gedachten over uw bedrijf wilt laten gaan, bijvoorbeeld over uw toekomstplannen;
 • U het gevoel hebt dat er iets hapert binnen uw bedrijf zonder dat u daar zelf goed de vinger achter krijgt.

Als geschoold en geoefend bedrijfseconoom is hij u natuurlijk ook graag behulpzaam bij vraagstukken op de terreinen van:

 • Begroting en jaarrekening;
 • Kostprijscalculatie;
 • Bedrijfsorganisatie en;
 • Marketing.

Deze diensten biedt Ap zowel permanent als tijdelijk aan (of eenmalig). Voor vragen op het juridische of het fiscale vlak kan hij gebruik maken van een persoonlijk netwerk van professionals. Net als Ap gaan ook deze professionals met de grootste discretie te werk. Waar het om gaat is dat u de zekerheid hebt dat uw bedrijf in control is.

Scroll To Top