Over Hennie

Hennie  heeft een bedrijfseconomische achtergrond.
Deze deskundigheid heeft zij opgedaan door haar opleiding bedrijfseconomie aan de HEAO te Zwolle,
Zij heeft lange tijd in de bankwereld gewerkt in uiteenlopende functies.
In 2013 besloot zij zich meer te richten op het welzijn van mensen waarna ze de posthbo-opleidingen  Schuldhulpverlener en Beschermingsbewindvoerder  met succes doorliep bij het Instituut Financiën & Zorgverlening. Hiermee werd zij een gecertificeerde Schuldhulpverlener en een gecertificeerde Beschermingsbewindvoerder.
In 2015 heeft zij gekozen voor het ondernemerschap en werd  V.O.F. Davenschot Interim Control een feit.

Financiële Dienstverlening

Hennie heeft expertise in het voeren en controleren van bedrijfsboekhoudingen van MKB-ondernemers.  BTW-aangiftes en fiscale jaaraangiften zijn bij haar in goede handen.
Zij kan via tussentijdse cijfers stuurinformatie verschaffen die ondernemers zicht geven op hun onderneming en hen helpen keuzes te maken voor de toekomst van hun bedrijf.

Ze is thuis in SnelStart, Reeleezee en andere boekhoudpakketten.

Hennie werkt vanuit  huis en ook op locatie bij meerdere opdrachtgevers.

Zij is gewend om de facturen te specificeren zodat op onderdelen duidelijk is hoeveel tijd aan iets besteed wordt.

Financiële Zorgverlening

Hennie helpt mensen die in financiële problemen verkeren.

Budgetcoach

Hennie staat mensen bij weer grip te krijgen op hun  inkomsten en uitgaven.
In deze situatie blijft de klant zoveel mogelijk zelf aan zet.
Hennie helpt met de zaken die problemen opleveren.

Schuldhulpverlener

Als schulden niet meer te overzien zijn of je er alleen niet meer uit komt helpt zij om de financiën weer op orde te krijgen. Zij is een gecertificeerd Schuldhulpverlener. http://www.ifz.nl/alumni/schuldhulpverlening/
V.O.F. Davenschot Interim Control is als schuldregelende organisatie actief voor particulieren en ook voor ondernemers die in zwaar weer verkeren.
Hennie en Ap onderhouden contacten met de schuldeisers.
Hierdoor lukt het om uiteindelijk heel vaak om de zaken weer in goede banen te leiden.
Soms kan via een minnelijke schuldregeling een oplossing bereikt worden.
In andere gevallen kan geholpen worden via toeleiding tot de W.S.N.P., oftewel het wettelijke schuldsaneringstraject.

 

Beschermingsbewindvoering

Hennie is gecertificeerd Beschermingsbewindvoerder.
Zij werkt hierin samen met andere Bewindvoeringskantoren.
Zij kan helpen bij het aanvragen van inkomensondersteunende mogelijkheden, zoals bijv. Belastingtoeslagen, uitkeringen uit hoofde van de Participatiewet en  BBZ.
Zij voert namens klanten het betalingsverkeer, treft betalingsregelingen en verzorgt Belastingaangiften.
Ook helpt zij, indien nodig, met verkoop of verhuur van onroerend goed of andere beslissingen die erin resulteren inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen.

Scroll To Top