Portfolio Ap

Het grootste deel van de tijd heeft Ap aan gewone dagelijkse taken besteed. Als hij mogelijkheden ziet om er wat ‘extra’s’ van te maken laat hij die kans niet onbenut.

Voorbeeld 1:
Tijdens het werk bij het COA bleek er een groot verschil tussen het aantal aangemelde asielzoekers en de werkelijk aangekomen asielzoekers. Ap bepleitte een werkwijze waarbij de asielprocedure van start ging in een aanmeldcentrum waarna de asielzoekers met gereguleerd vervoer naar de opvangcentra gebracht werden. Dit werd ingevoerd in 1993 en het verschil tussen de aantallen aangemelde en aangekomen personen behoorde op slag tot het verleden. De werkwijze met de aanmeldcentra wordt in 2011 nog steeds gebruikt en is sinds het begin vrijwel onveranderd gebleven.

Voorbeeld 2:
Een bevriend benzinepomphouder vertelt Ap dat er bij de Makro voor nog geen negen gulden ex. Btw barbecues te koop zijn waarvoor je als consument in de winkel toch al gauw het dubbele betaalt. Ap ziet een kans voor deze ondernemer. Zijn advies: Maak een partij stempelkaarten en bij 3 x tanken kunnen de klanten voor 10 gulden een barbecue meenemen. Je hebt dan een leuke actie die door de klanten zelf betaald wordt en die hebben ook een voordeel omdat ze anders niet zo goedkoop aan zo’n barbecue kunnen komen. Zo gezegd zo gedaan. Veertien dagen later vraagt de pomphouder aan Ap of hij nog zo’n idee heeft want hij heeft tijdens de actie zijn omzet met sprongen omhoog zien gaan.

Voorbeeld 3:
Ap wordt gevraagd een stapel dossier na te zien op de mogelijkheid tot renteverhaal in verband met bouwprojecten. Ap ontdekt dat verhaal mogelijk is maar dat de hoogte van het rentepercentage tot discussie kan leiden. Ap stelt de declaratie op basis van het hoogst verdedigbare percentage op, eigenlijk tegen de zin van andere medewerkers. Tot hun verbazing wordt het hele bedrag zonder slag of stoot overgemaakt.

Voorbeeld 4:
Bij de afdeling waar Ap op dat moment werkt ligt al enige tijd het jaarverslag van een gesubsidieerde instelling. Niemand komt er toe de financiële paragraaf kritisch te beschouwen. Ap neemt er de tijd voor en ontdekt een merkwaardig verloop in de financiën van de stichting. Nadat hij dat meldt wordt al spoedig een frauderende medewerker gearresteerd.

Scroll To Top